top of page

Česká republika

Plzeň

Není město, které bychom znali lépe než Plzeň. V Plzni spolupracujeme se Studijní a vědeckou knihovnou a působíme na Katedře historických věd Filozofické fakulty ZČU. 

Katedra historických věd FF Z

ZČU. Naše Alma mater. Naše činnost je možná díky podpoře Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Najdete nás na Katedře historických věd, která je pro nás druhým domovem. 

Praha

Podpora k nám proudí i z české metropole - Prahy. V centru jsme několikrát uvítali japonského velvyslance a těšíme se i přízni Japonského informačního a kulturního centra.

Japanese Information and Cultural Center

Od založení Centra japonských studií byla jeho činnost podporována Japonským informačním a kulturním centrem. Jde o významnou instituci při Velvyslanectví Japonska v České republice, jejímž cílem je šíření znalostí o japonské kultuře, společnosti a historii. Je vybaveno rozsáhlou knihovnou a pořádá mnoho významných kulturních akcí.

bottom of page