top of page

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

"Znalosti se stávají skutečnými, jen když jsou asimilovány v mysli studenta a projevují se v jeho charakteru."

- Inazó Nitobe

NAKLADATELSTVÍ

Epocha

Naše knihy se k vám dostávají prostřednictvím nakladatelství Epocha.

48397486_776450849381988_7410858291338674176_n_edited.jpg

NAŠE KNIHY

Japonsko je životní styl.

Výzkumná činnost Centra japonských studií se soustředí na raně moderní a soudobé japonské dějiny. Hlavní oblastí našeho zájmu jsou období Bakumacu, Meidži a japonská bezpečnostní politika. Dr. Kodet je také autorem dvou významných vědeckých knih o japonské historii. Členové Centra japonských studií pravidelně publikují výsledky svého výzkumu v mezinárodních akademických časopisech.

Příběh samurajů

Život a svět válečníků starého Japonska

Japonští středověcí válečníci – samurajové – se stali jedním ze symbolů Země vycházejícího slunce. Jejich zobrazení v nesčetných filmech, knihách či komiksech jim propůjčilo téměř mytickou podobu neohrožených bojovníků, jejichž meče rozsévaly smrt na bitevních polích. Realita však byla mnohdy jiná než moderní představivost.

Války samurajů

Konflikty starého Japonska 1156-1877

Samurajové byli vojenskou vrstvou zásadním způsobem formující dějiny Japonska. Od druhé poloviny 12. století vedly jednotlivé rody těchto japonských válečníků proti sobě nesmiřitelné války. Japonsko tak periodicky zažívalo výbuchy násilí následované obdobími míru a relativní stability. Na konci 15. století se však země propadla do anarchie a války každého s každým.

Pod vycházejícím sluncem

Japonsko-korejské vztahy v průběhu 19. a 20. století

Japonsko-korejské vztahy v průběhu 19. a 20. století.
Publikace se zabývá otázkou průběhu, vývoje a proměnlivosti korejsko-japonských vztahů v 19. a 20 století s odkazem na rozvoj vzájemného postoje v 21. století. Mapuje jak samotné počátky oboustranného působení japonských ostrovů a Korejského poloostrova, tak vývoj diplomatických vztahů, k jejichž významné proměně došlo v druhé polovině 19. století v souvislosti s restaurací Meidži v Japonsku.

big_pod-vychazejicim-sluncem-japonsko-k-d8k-376977.jpg

Soumrak samurajů

Válka, velmoci, revoluce a vznik moderního Japonska (1850-1880)

Po dlouhá staletí dominovali Zemi vycházejícího slunce samurajové. Pod jejich vládou zaznamenalo Japonsko od počátku 17. století období prosperity a míru. To vše za cenu izolace země před Západem. Po roce 1854 ale muselo Japonsko otevřít své přístavy evropským a americkým plavidlům a následně navázat i oficiální styky se západními mocnostmi.

Soumrak_Samuraju_FRONT.jpg
bottom of page